Sakurao-Japanese Dry Gin

Sakurao -dry -gin

 

 

 

Destilerija u kojoj se stvara ovaj originalni Japanski kraft džin koristi tehniku staru preko 100 godina-kombinacija metode vlaženja i isparavanja. 9 vrsta botanika-sastojaka ubranih na području Hiroshime, spoj aromatiznosti citrusa s tradicionalnim ukusom gina najznačajnije su obilježja Sakurao  gina

.