FIFTY POUNDS GIN

 

 

Fifty -pounds -gin

 

Ključ kvalitete ovog gina je u kombinaciji žitnog alkohola destiliranog četiri puta što jamči njegovu čistoću, sa savršenim omjerom biljaka ubranih sa četiri kontineta od strane stručnjaka i pažljivim odabirom pravog trenutka kako bi se dobila najviša moguća kvaliteta.