RUM DOS MADERAS

Dos Maderas 5+3  - prvo leži 5 godina na Karibima u hrastovim bačvama, te je kasnije otpremljen u vinariju Williams & Humbert u Jerezu (Andalucia - Španjolska), gdje prolazi završnu fazu starenja, koja traje tri godine.

Dos Maderas 5+5 -  prvo leži 5 godina na Karibima u hrastovim bačvama, te je kasnije otpremljen u vinariju Williams & Humbert u Jerezu (Andalucia - Španjolska), gdje prolazi završnu fazu starenja, koja traje tri godine, te posljednja faza u kojoj leži u bačvama 20 godina starog Pedro Ximenez sljedeće dvije godine. 

Dos Maderas Luxus - leži 10 godina na Karibima u hrastovim bačvama , nakon čega je prebačen u vinariju Williams & Humbert u Jerezu (Andalucia-Španjolska), gdje odleži sljedećih 5 godina u bačvama u kojima je stajalo Don Guido vino. 

Rum